Vi utvecklar nya varumärkes- och produktdesigner samt varumärken inte bara för våra egna räkningar utan även för externa kunder. Ett brett utbud av produkter, såsom fitnesspuder, teer och müsliprodukter, har skapats med vår design. Dessa produkter kommer inte alltid till marknaden genom de långa patentansökningarna, så det förblir ofta bara ett utkast, men kravet på kreativitet och uppmärksamhet på detaljer är fortfarande en prioritet hos grafiksson. Köpenick-produkterna som visas kan du köpa direkt i modebutiken ROGER,  i centrum av Köpenicks gamla stadskärna.

> Namngivning > Varumärkesutveckling > Varumärkesdesign > Logotypdesign > Förpackningsdesign > Produktdesign > Produktpresentation