Hembygden och en återgång till det lokala är helt RÄTT just nu! Fler och fler av våra uppdragsgivare bygger upp sin expertis på en lokal basis. Det har fördelar för alla parter när det gäller samordning, förståelse och samarbete.  För följande mottagningar i Treptow-Köpenick började vi med att ta fram loggor, och därifrån har vi gått vidare med Corporate Design. Hit hör inte bara dokument, utan även utrustningen i mottagningens lokaler, framtagning av samtliga formulär, Corporate Fashion och formgivning av webbsidan. grafiksson är mycket glada över det växande intresset för den grafiska designen „made in Köpenick“.  

> Logga > Affärsutrustning > Redigerbara PDF-förlagor för formulär > Corporate Fashion > Utformning av lokaler